Medarbejdere hos KKART har med whistleblowerordningen mulighed anonymt at gøre opmærksom på, hvis de oplever uregelmæssigheder i hverdagen.

 

Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige og kritisable forhold. Der skal være tale om overtrædelser af love, bestikkelse, bedrageri, seksuel chikane m.m. Ordningen derimod kan ikke bruges til andre forhold – som for eksempel utilfredshed med løn- og ansættelsesforhold, samarbejdsvanskeligheder eller andre politikker.

Indberetning kan indgives af KKARTs nuværende og tidligere ansatte samt medlemmer af bestyrelsen.

Hos KKART ønsker vi at have en organisation, som er ansvarlig og har en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Whistleblowerordningen er et supplement til den normale dialog mellem medarbejdere og ledelsen. Hvis en whistleblower ikke synes, at han eller hun kan tale med nogen i ledelsen, kan vedkommende indgive en rapport – anonymt eller ej – i KKARTS whistleblowerordning.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger eller anonymt i et elektronisk whistleblowersystem.

Link: https://whistleblower.gapsolutions.dk/whistleblower/kkart-kunstnernes-kooperativ-aps

Whistleblowersystemet er en ekstern webportal, som er tilgængelig fra www.kkart.dk.

Webportalen er etableret via Gap Solutions, som er en ekstern partner.

Scroll