Som kunstner kan det være svært at opnå rimelige arbejdsforhold. Det skyldes flere ting, men en af dem er myten om kunsten som kald.

 

Kunst er arbejde.

Derfor er formålet med KKART at give kunstnere samme vilkår og rettigheder, som andre faggrupper har. Vi ansætter kunstnere til at udføre kunstneriske opgaver på almindelige lønmodtagervilkår. Dette giver dig bl.a. adgang til dagpengeoptjening og retten til barsel.

 

Slip for det administrative.

KKART står som virksomhed også for det administrative omkring den kunstneriske produktion. Dvs. bilagshåndtering, regnskab og forsikring.

Til dækning af de administrative udgifter og lovpligtige forsikringer beregnes 7,5% af bruttosalget ekskl. moms.

 

Fordelene for dig som ansat kunstner i KKART er bl.a.:

  • At din erhvervsmæssige og private økonomi er adskilt *).
  • At du arbejder under lønmodtagervilkår med ret til dagpenge**), barsel- og feriepenge.
  • At du slipper for det administrative.
  • At du er omfattet af forsikringer og i øvrigt lever op til de gældende regler, når du producerer kunst.

 

KKART er etableret for at skabe bedre vilkår for kunstnere.

 

 

*) Får du boligsikring eller støtte til institutionsplads, er tilskuddet fastsat efter din indkomst. Det kan altså påvirkes når du får projektmidler, som skal bruges til kunstprojekter.

 

**) For at have dagpengeret, skal man have været medlem af en a-kasse i mindst ét år. Det er nemmest at melde sig ind lige efter endt uddannelse (dimittend-ret). Læs mere her: https://ajks.dk 

 

 

Scroll