AFSKRIVNINGSREGLER FOR KUNSTKØB

Virksomheders indkøb af kunstværker til udsmykning af egne lokaler eller til i brug i driften kan trækkes fra som udgift i virksomhedens regnskab.
Reglerne gælder for kunstværker, der er anskaffet efter 1. januar 2002, og betyder, at det er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker.
Afskrivningsreglerne styrker erhvervslivets muligheder for at engagere sig i kulturlivet og bruge kunsten i virksomhedens dagligdag.

Vilkår:
• Det skal være et originalt kunstværk: maleri, skulptur, grafik eller lignende.
• Det skal være førstegangskøb direkte fra kunstneren/KKArt eller gennem et galleri.

Kunstværker, der indgår som en fast del af virksomhedens byggeri - afskrives efter samme regler som bygningen med 5 pct. om året.
Indkøbes f.eks. et maleri til 100.000 kr. af KKArt til ophængning i virksomheden, afskrives 25 pct. af værdien, som ethvert andet driftsmiddel.
Indkøb af kunstværker på op til kr. 12.300 + moms trækkes fra på én gang som straks-afskrivning.

KUNSTFORENINGER

KKArt tilbyder kunstforeninger og virksomheder skræddersyede kunstudstillinger med kunstværker fra mere end 200 professionelle kunstnere.

KKArt samarbejder med kunstforeninger over hele landet. Det kan være med en enkelt udstilling i en enkelt måned eller for en længere aftalt periode, hvor KKArt står for skiftende
ophængninger. Vi kan tilbyde udstillinger med en enkelt kunstner eller en række af de kunstnere, galleriet repræsenterer.

KKArt kan også tilbyde foredrag om kunst. Disse kan foregå enten i kunstforeningens egne lokaler eller i KKArts værksteder over hele Danmark.

© Liné Thordarson
KUNSTNERISK KONSULENTBISTAND

KKArt er også et konsulentbureau, der bygger bro mellem kunst og erhverv - mellem virksomheder og medarbejdere, mellem lejere og ejere, mellem mennesker.

KKArt leverer uafhængig kunstnerisk konsulentbistand i forbindelse med virksomheders og institutioners indkøb af kunst og kunstneriske ydelser.
Uafhængighed er et adelsmærke. KKArts konsulenter er i kunstfaglige spørgsmål på ingen måde bundet af særlige erhvervsinteresser, men rådgiver helt frit med baggrund i egen faglighed.

KKArt har et meget stort kunstnerisk netværk med flere hundrede professionelle kunstnere tilknyttet og kan tilbyde konsulentydelser som skræddersyes til opgaven uanset størrelse.

© Erling Tingkær