FOREDRAG: 'Flânøsen - at gå som en som kunstnerisk metode' ved Mette Kit Jensen

Foredraget er både tankevækkende og humoristisk og portrætterer en konceptuel nutidig værkform på en let tilgængelig måde i dialog med publikum.

Mette Kit Jensens værker handler om det offentlige rum.

Hun har i over 10 år brugt det at spadsere, som udgangspunkt for sin kunstneriske praksis. Hun har personificeret en flanøsefigur, som driver rundt i diverse storbyer og observerer vores samtid.

Den oprindelige 1800tals flanør, observatøren af det offentlige liv, var en mandlige journalist eller kunstner, som levede i og rapporterede fra gaderne. Kvinder der bevægede sig frit i byens rum var offentlige fruentimmer, public women eller demimonder - nedladende betegnelser, som antød at de udnyttede deres køn til at overskride territorier og klasser.

Dette er rammen, hun spiller op mod i sine værker, ofte ved at tilføre benspænd og fiktive elementer til byrummet og invitere andre med på turen. 


Hun har bla. lavet en audioguide til Roskilde byrum, et kæmpe billboard i Istanbul og et projekt hvor publikum alle blev sminket og stylet som den samme elegante kvinde, dislocated fra boulevarderne i Paris - der med en times mellemrum bevægede sig ud i Nørrebros gader for at købe citroner og tage selfies i butiksvinduerne.

www.mettekitjensen.dk

Foredraget varer ca 1 1/2 time.
Skriv til mettekit@hotmail.com for mere information

 

Billede: Ude Af Sig Selv 

UDE AF SIG SELV. Deltagerbaseret performance 

“Gå-Protokoller - retninger, ruter, refleksioner”, LOKALE og Nørrebros byrum 8+9 maj 2021 

Fotos: Mette Kit Jensen